Nieuw erfrecht - Renate Barbaix

Datum artikel: 01-12-2017

De wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht treedt op 1 september 2018 in werking. Met deze fundamentele hervorming wordt ons erfrecht aangepast aan de huidige samenleving en de gezinnen van vandaag. Omdat cijferberoepers vaak geconfronteerd worden met vragen inzake erfrechtkwesties, is het belangrijk om de grote krijtlijnen van dit nieuw erfrecht te kennen en te begrijpen. Onder andere volgende thema’s komen aan bod tijdens dit seminarie:

  • De wijziging van de regels met betrekking tot de erfrechtelijke reserve

  • De wijziging van de regels met betrekking tot de inbreng van giften

  • De wijziging van de regels met betrekking tot de verdeling

  • De herdefiniëring van het evenwicht tussen de langstlevende echtgenoot en de kinderen

  • De versoepeling van het huidige verbod op overeenkomsten over niet-opengevallen nalatenschappen

Prof. Dr. Renate Barbaix, advocate bij HCGB Advocaten, maakte als expert deel uit van de adviesraad voor de hervorming van het erfrecht. Tijdens dit interessante seminarie geeft zij toelichting bij de nieuwe wetgeving.