Successieplanning voor cijferberoepers - Dirk De Groot - WEBINAR

Datum artikel: 11-12-2020

In het Webinar geeft een ervaren lid van het Estate Planning team van Sherpa Law op een praktische en bruikbare manier uitleg over enkele technieken van successieplanning waar elke cijferberoeper kennis van moet hebben.

Het seminarie vangt aan met een kort overzicht van de tarieven van erfbelasting en schenkbelasting. Nadien wordt op een overzichtelijke manier een herhaling gegeven van de vernieuwingen van het erfrecht en huwelijksrecht in 2018. Speciale aandacht wordt besteed aan de problemen die zich kunnen stellen met de aandelen van het familiebedrijf. Verder wordt ingegaan op enkele technieken die mits deskundige advisering zonder notariële akte gedaan kunnen worden (testament, bankgift, aanwas) en welke de verplichte tussenkomst van de notaris vereisen (sommige schenkingen, huwelijkscontract). Inzake schenkingen wordt ook even stilgestaan bij de gevolgen van de afschaffing van de zogenaamde Kaasroute en welke alternatieven zich aandienen.

Dit alles wordt gebracht aan de hand van praktische casussen en voorbeelden. Er is uiteraard ruimte om vragen te stellen aan de spreker.