WEBINAR - WVV: wat leert één jaar praktijk - Joost Van Riel & Gwen Bevers (Schoups Advocaten)

Datum artikel: 05-06-2020

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft heel wat wijzigingen met zich meegebracht voor de accountant. De bedoeling van de wetgever was om het vennootschapsrecht eenvoudig en flexibel te maken. In dit seminarie zal een grondige analyse worden geboden van de belangrijkste innovaties van het nieuwe Vennootschapsrecht met een focus op de BV en NV. Daarnaast zal worden stilgestaan bij de vraag wat de praktijk sinds de inwerkingtreding van het Vennootschapsrecht met zich mee heeft gebracht. 

 

Er zal een uiteenzetting worden gegeven door Meester Joost Van Riel en Meester Gwen Bevers over o.a. volgende aspecten:

 

-        Afgeschafte vennootschapsvormen 

-        Praktische aandachtspunten voor bestuurders

-        Overgangsbepalingen van het Wetboek Van Vennootschappen en Verenigingen

-        Afschaffing kapitaal bij een Besloten Vennootschap

-        Artistieke vrijheid bij het schrijven van de statuten

-        De verschillende bestuursvormen bij een NV

-        Impact op de positie van de aandeelhouders

-        Valkuilen in de werking van de vennootschap